АНОТАЦІЯ: Розроблено конструкцію протипожежної завіси. Оригінальними є вузли ущільнення конструкції: верхнє примикання, нижнє примикання, бокові примикання, герметизація стиків панелей, а також конструкція газодимозахисту на бокових примиканнях.

SUMMARY: Construction of a fire screen has been developed. The following assemblies for the sealing of the construction are original ones: upper, lower, and side joining elements, sealing of the panel junctions as well as constructions of the element for gas and smoke protection at side joining elements.


Снісаренко В. І.Конструктивні заходи протипожежної безпеки в глядацьких закладах на прикладі Одеського національного академічного театру опери та балету / Снісаренко В. І., Гембарський Л. В., Наймитенко А. А. // Науковий вісник УкрНДІПБ. – К.:УкрНДІПБ, 2011 – Вип. 2011-2 (24) – С. 132-138.