АНОТАЦІЯ: У статті досліджено умови ефективного використання конструктивно-технологічних рішень найбільш розповсюджених різновидів реконструкції фундаментних систем.

SUMMARY: Requirementfor the effective use of structurally technological decisions about the most widespread varieties fundamental types’reconstruction are described in this article.
Гембарський Л. В.Вибір ефективного конструктивно-технологічного рішення реконструкції фундаментних систем / Гембарський Л. В. // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: збірник наукових праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2012 – Вип. 2012-6 (98) – С. 61-66.