АНОТАЦІЯ: У статті досліджено історію розвитку конструктивно-технологічних рішень, які застосовуються при реконструкції фундаментних систем та розроблено їх сучасну класифікацію. Розроблено блок-схему причинно-наслідкової залежності, що призводять до реконструкції фундаментних систем.


SUMMARY: The article examines the history of design and technological solutions used in the reconstruction of foundation systems and developed their current classification. A block diagram of cause-effect relationships that lead to the 
Гембарський Л. В.Історія розвитку застосування конструктивно-технологічних рішень при реконструкції фундаментних систем та їх сучасна класифікація / Гембарський Л. В. // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: наук.-техн. збірник. – Вінниця: ВНТУ, 2012 – Вип. 2012-2 (13) – С. 40-46.