АНОТАЦІЯ: У статті досліджено технологію спряження нових плитних елементів з існуючими фундаментами.

SUMMARY: The technology of connection of new slab’s elements with existing footings are described in this article.
Гембарський Л.В.Технологія спряження нових плитних елементів з існуючими фундаментами / Гембарський Л. В. // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2013 – Вип. 48 – С. 162-168.