АНОТАЦІЯ: Досліджено технологію влаштування суцільної монолітної ребристої плити при реконструкції фундаментів.

SUMMARY: The arrangingtechnology of continuous monolithicribbedslabis described in this article.
Гембарський Л.В.Технологія влаштування суцільної монолітної ребристої плити при реконструкції фундаментів / Гембарський Л. В. // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2013 – Вип.47 – С. 162-168.