АНОТАЦІЯ: Наведено результати дослідження технології підсилення стрічкових фундаментів шляхом їх спряження з суцільною монолітною ребристою залізобетонною плитою, в тому числі при недостатній міцності існуючих фундаментів. 

SUMMARY: The results of the study technology of strengthening strip foundations by pairing them with a solid monolithic ribbed reinforced concrete slab, including the insufficient strength of the existing foundations are presented. 

Гембарський Л. Технологія підсилення стрічкових фундаментів шляхом їх спряження з суцільною монолітною ребристою залізобетонною плитою / Гембарський Л. В. // Міжвідомчий науково-технічний збірник. Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. – К.: ДП НДІБК, 2013 – Вип. 79– С. 244-249.