НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Роботу виконано відповідно з договором між НДІ ПІДЗЕМСПЕЦБУД і ТОВ «ВІКО-БУД» з метою визначення технічного стану, причин дефектів та пошкоджень конструкцій будівлі школи № 53 у м. Києві, а також розробки рекомендацій щодо її подальшої експлуатації та розробки паспорту технічного стану.
Відомо, що будівля побудована в 1936 р., а в 80-ті роки минулого століття біля її правого та лівого крила зведені двоповерхові прибудови, за правою прибудовою, крім того прибудована венткамера.

Наприкінці ΧΧ століття в стінах будівлі школи № 53 та на двох її двоповерхових прибудовах почався процес тріщиноутворення, який продовжується до цього часу.

Найбільш ймовірними причинами пошкоджень є нерівномірні осідання основи під дією техногенного впливу, конструктивні помилки при підсилені несучих конструкцій будівлі.

Розглянуто наявну технічну документацію. Виконано обстеження та визначення технічного стану всіх несучих конструкцій будівлі. Виконано перевірочні розрахунки фундаментів.

З врахуванням технічного стану та результатів розрахунків розроблено висновки та рекомендації щодо відновлення експлуатаційних якостей будівлі, розроблено паспорт технічного стану і рекомендації щодо подальшої експлуатації будівлі.