Исследования с целью определения технического состояния здания выполнены в соответствии с договором между Научно-исследовательским институтом подземного и специального строительства и коммунальным предприятием по содержанию и эксплуатации жилищного фонда "Липкижитлосервіс". При проведении исследований использовались визуальные и инструментальные методы контроля технического состояния конструкций здания.

По результатам проведенных исследований составлен отчет. Он включает в себя общую характеристику и конструктивные особенности здания; инженерно-геологические и гидрогеологические условия; историю эксплуатации; обследование прилегающей территории; обследование конструкций здания; детальное обследование квартир; нивелирование здания; измерение крена.

По результатам обследования разработано заключение о техническом состоянии здания и даны рекомендации по его дальнейшей эксплуатации.

Работы по обследованию здания проводились в сентябре-октябре 2010 года.

Ниже приводится история эксплуатации здания и причины обследования технического состояния.

ІСТОРІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЛІ ТА ПРИЧИНИ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНIЧНОГО СТАНУ

Житловий будинок № 7 у провулку Мар’яненка експлуатується на протязі всього часу за призначенням. З початку експлуатації на протязі 40 років за даними мешканців та спостережень КиївЗНІЕП будівля не зазнала значних деформацій. В зв’язку з цим будь-яких робіт з підсилення основних несучих конструкцій будинку в цей період не виконувалось.

Починаючи з 2007 року на прилеглій до будинку № 7 території (по вул. Мечникова, 9А-11) розпочато будівництво багатоповерхового офісно-житлового центру. За проектом це комплекс, що включає стилобатну частину (висота до 6-ти поверхів, розміри в плані 72х103 м), 23-поверховий будинок та 14-поверховий офісно-готельний будинок.

Особливістю планового положення цього будинку є те, що він підрізає правий схил Кловської балки з боку будинку № 7 на глибину до 20 м.

Для забезпечення стійкості схилу на ділянці влаштування котловану проектом передбачено влаштування огороджуючої стінки з ряду буроін’єкційних паль діаметром 1000 мм та 880 мм.

Розпірні зусилля, які діють на підпірні стіни котловану, сприймаються тимчасовими буроін’єкційними анкерами. Анкери влаштовуються на чотирьох ярусах по висоті для кожної палі. Корені анкерів заводяться в полтавські піски.

Після влаштування котловану (підготовки влаштування грунтових анкерів першого ряду) за огороджувальною стінкою на глибину до 3,5 м, в травні 2007 р. відбулося локальне видавлювання пластичного грунту  в котлован. Це спричинило розпушення прилеглого грунту та просідання поверхні  асфальтового покриття біля огороджувальної стінки. В цілому це привело до активізації зсувного зміщення  верхніх шарів грунту з появою нерівномірних деформацій основи будинку № 7.

В 2007 році проведені дослідження з визначення впливу будівництва по вул. Мечникова, 9А-11 на технічний стан житлового будинку № 7 та надано рекомендації щодо подальшого будівництва та експлуатації будинку, а також виконані комплексні інженерно-геологічні вишукування на майданчику житлового будинку № 7 матеріалах яких зазначалося про негативний вплив спорудження котловану на існуючий будинок № 7.

Прийняте коригування проекту та додаткові запобіжні заходи були недостатніми та не в повній мірі відповідали зауваженням. Вони були виконані тільки після влаштування другого ряду грунтових анкерів. За цей час додаткові деформації осідання будинку досягли 15...20 мм. Тиск грунту на пальове огородження викликав їх відхилення від вертикалі до 4,5 см.  Це призвело до того, що на ділянці будинку №7, прилеглій до будівельного майданчика по вул. Мечникова, 9а,  утворилась система тріщин в стінах. Виникла загроза втрати несучої здатності стін і будинку в цілому.

Подальше коригування проекту щодо глибини закладання фундаментів будівлі № 9А-11 біля підпірної стінки (до абс. позн. 154,90 м) та влаштування додаткових підпірок для утримання пальового огородження у вертикальному положенні з наступним обетонуванням фундаментної плити товщиною 1000 мм, деякою мірою дозволило уникнути подальшого активного розвитку деформацій будинку № 7.

Заглиблення котловану на інших ділянках було призупинено, а будівельні роботи по зведенню стилобатної частини комплексу уповільнено, а з часом і зупинено.

Виконані обстеження, інструментальні заміри, інструментальна оцінка стійкості території, прилеглої до будинку № 7, інженерно-геологічні вишукування виявили необхідність виконання підсилення існуючих фундаментів. НДІБК  запропоновано підсилення фундаментів виконати за допомогою залізобетонної плити та системою паль під нею. Паралельно з цим за кресленнями НДІБК розроблено а підрядником реалізовано рішення про постановку на будинку №7 металевих бандажів на рівні першого поверху.

Розроблений НДІБК проект підсилення фундаментів був поданий на експертизу до КМФ ДП “Укрдержекспертиза”, яка в липні 2008 року видала негативний висновок щодо нього.

Вже в жовтні 2008 року НДІБК виконав візуальне обстеження деяких квартир та приміщень будинку та підготував звіт, в якому без будь-якої серйозної аргументації фактично відмовився від реалізації рішень розширеної науково-технічної ради НДІБК про підсилення фундаменту плитою та пальовим полем, та рекомендував обмежитись ремонтом тріщин та підсилити окремі конструкції, вважаючи, що далі будинок можна експлуатувати.

В висновках експертної групи Академії будівництва України від 26.11.2008 року зазначено, що ...при дальнейшем устройстве котлована и возведении в нем зданий офисно-жилищного центра по улице Мечникова 9А-11 с большой удельной нагрузкой на основание, напряженно-деформируемое состояние основания окружающих зданий, в том числе и дома по переулку Ивана Марьяненка, 7 будет получать новые силовые воздействия, способствующие неравномерной деформации системы “основание-фундаменты” и дома в целом. Помимо этого, в связи с изменением гидрогеологических условий, вызванных строительством... ... оползневые процессы в грунтовом массиве с большой вероятностью может активизироваться и вызвать дополнительные, непрогнозируемые подвижки в основании дома.”. Технічний стан згідно висновків визначено як не придатний до нормальної експлуатації.

Згідно інших джерел, вже в березні 2009 року будинок № 7 знаходився в передаварійному стані, а внаслідок баражного ефекту вода в окремих місцях піднялась до підошви фундаменту. Крен та нерівномірні осідання будівлі значно перевищували нормативні вимоги, які висуваються до таких типів споруд.

В 2009 році до КМФ ДП “Укрдержекспертиза” подано робочий проект підсилення фундаментів житлового будинку № 7 по пров. І. Мар’яненка, розробленому ДП “ВЦБК” КНУБіА.  У висновках експертизи [32] звертається увага на принципову зміну конструктивного рішення щодо підсилення фундаментів у порівнянні з проектом НДІБК. Згідно з негативним висновком експертизи на цей проект від 28.07.09 р., зміну конструктивного рішення необхідно було погодити з раніше прийнятими у робочому проекті, розробленому НДІБК, в тому числі із рішеннями чисельних нарад, замовником, ініціативною групою від мешканців будинку. За наявною інформацією  зміну конструктивного рішення з ініціативною групою погоджено не було.

До проекту згідно з висновками експертів серед інших були висунуто наступні суттєві зауваження:

  • пальовий фундамент під зовнішні стіни являють собою асиметричну конструкцію, в якій відсутня соосність реактивних і навантажуючих сил, що викликає вигин паль та розшарування фундаменту по лінії контакту розтверку з бутобетонною фундаментною стіною;
  • в конструкції пальових фундаментів під внутрішні стіни необгрунтовано винесені за межі стрічкового фундаменту;
  • проектом не передбачені статичні випробування паль для коректування їх довжини;
  • задавлювання паль в осях будинку 6-14 планується здійснювати в місцях проходження існуючих тросових анкерів, однак розташування цих анкерів не враховано при розміщенні паль;
  • необхідно доповнити проект документами, які підтверджують рішення щодо виконання вимог п. 5.2 розпорядження КМДА від 16.10.08 № 1430 - вирішити майново-правові питання з власниками жилих та нежилих приміщень першого поверху будинку № 7 по пров. Мар’яненка і забезпечити відселення першого поверху для можливості виконання протиаварійних робіт з підсилення фундаментів;
  • доповнити робочий проект договором на проведення постійного моніторингу стану будинку від початку виконання робіт з підсилення фундаментів, а також мати результати докладного обстеження усіх квартир;
  • для захисту від замочування і подальшого просідання грунту ІГЕ-2, що є основою стрічкових фундаментів грунтовими водами природного техногенного та баражного походження необхідно передбачити кільцевий дренаж;
  • в разі можливості розвитку зсуву, згідно з ВБН В.2.1-36-2-2002 застосування вдавлюваних паль не допускається;
  • прийняті в проекті рішення щодо часткової нерівномірної передачі навантажень від будинку на палі в умовах розвитку зсувонебезпечних процесів на схилі слід перевірити відповідними розрахунками відповідно до існуючих нормативних документів.

На період обстеження — у вересні-жовтні 2010 року, розпочаті роботи з підсилення фундаментів будинку № 7.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."