Цей нормативний документ (НД) поширюється на вишукування, проектування, влаштування та приймання грунтових анкерів «Тітан» ( далі анкерів) в дисперсних грунтах при реконструкції портових гідротехнічних споруд. Застосування анкерів «Тітан» не рекомендується в пилувато-глиняних грунтах текучої консистенції, в пухких пісках, в мулах, насипних, біогенних і просідаючих грунтах, а також в зонах інтенсивних техногенних впливів.

Виконання вимог цього НД дозволяє забезпечувати якість і безпечність будівництва при реконструкції портових гідротехнічних споруд різних конструктивних типів, що здійснюється шляхом влаштування попереду існуючих конструкцій шпунтових або інших стінок, для забезпечення стійкості яких застосовують буроін’єкційні анкери.

НД розроблено на розвиток СНиП 2.02.03-85, Пособия 1-93 к СНиП 2.02.03-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.02.02-85, ВСН 380, Пособия П18-04 к СНБ 5.01.01-99 та інших нормативних і методичних документів.

Разом з НД при проектуванні и виконанні робіт з реконструкції портових гідротехнічних споруд з застосуванням анкерів слід керуватися відповідними ДБН і ДСТУ України, іншими нормативними документами в галузі будівництва, нормативними документами органів державного управління і нагляду, а також відомчими нормативними і методичними документами.

Доцільність застосування анкерів при реконструкції портових гідротехнічних споруд в залежності від їх конструктивних особливостей і конкретних умов будівельного майданчика слід визначати з врахуванням техніко-економічного порівняння технічно можливих варіантів і тривалості робіт з реконструкції.

Анкери «Тітан» з розташуванням безпосередньо бід будинками і спорудами можуть застосовуватись виключно за згодою власників цих будинків і споруд та лише тоді, коли неможливе їх влаштування іншими способами. При цьому необхідно враховувати конструктивні особливості будинків і споруд, а також їх технічний стан. При застосуванні анкерів «Тітан» під будинками і спорудами обов’язковою умовою є організація спостережень за деформаціями цих будинків і споруд відповідно до вимог ГОСТ 24846-81.

Цена: 130 грн.