Норми встановлюють основні положення і вимоги щодо проектування основ і фундаментів будівель та споруд. Ці норми грунтуються на законодавчих та нормативних актах України, розроблених згідно з вимогами та правилами чинних національних НД України.

Вимоги цих Норм обов’язкові для виконання організаціями різних форм власності та підпорядкованості, юридичних та фізичних осіб (включаючи закордонні), які здійснюють проектування, будівництво, експлуатацію, переобладнання та ліквідацію об’єктів на території України.

Введено впереше зі скасуванням на території України СНиП 2.02.01-83