В книзі в науково-популярній формі викладено відомості про інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", головні етапи розвитку інституту, який є спадкоємцем ряду попередніх факультетів.

Докладно висвітлено історію кафедр, що входять до складу ІЕЕ, особливості формування спеціальностей та інституту в цілому. Відображено внесок колективу інституту, його керівників та викладачів у розвиток кафедр та інституту, у справі підготовки інженерних та науково-педагогічних кадрів. Наведено відомості про наукові здобутки інституту та його кафедр, становлення й розвиток наукових шкіл та основних наукових напрямів. Подано коротку довідку про окремих випускників, керівників інституту (факультету), кафедр, професорів та ветеранів інституту.

Книга призначена для наукових та інженерних працівників, усіх, хто цікавиться історією розвитку науки і вищої освіти в Україні

Праховник А. В., Л. В. Гембарський Л. В., І. С. Рябенко та ін. - К.: Політехніка, 2001.- 240 с.