Нормы и стандарты

Нормы распространяются на проектирование, выполнение и приемку работ по ремонту и усилению несущих и ограждающих бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных, стальных и деревянных конструкций и фундаментов, а также оснований промышленных зданий и сооружений.

Целью усиления элементов зданий или сооружений, а также их ремонта и реконструкции должно быть приведение их до состояния, которое отвечает требованиям действующих норм по несущей способности, эксплуатационной пригодности и долговечности.

Подробнее...

Норми встановлюють основні положення і вимоги щодо проектування основ і фундаментів будівель та споруд. Ці норми грунтуються на законодавчих та нормативних актах України, розроблених згідно з вимогами та правилами чинних національних НД України.

Вимоги цих Норм обов’язкові для виконання організаціями різних форм власності та підпорядкованості, юридичних та фізичних осіб (включаючи закордонні), які здійснюють проектування, будівництво, експлуатацію, переобладнання та ліквідацію об’єктів на території України.

Подробнее...

Нормативные документы разработаны во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 5 мая 1997 года № 409 "Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей" и приказа Госкомградостроительства Украины, Госнадзорохрантруда Украины и Госкомжилкомунхоза Украины от 8 июля 1997 года № 108/177/49 "О мероприятиях по выполнению Постановления Кабинета Министров Украины от 5 мая 1997 года № 409".

Данные нормативные документы по обследованию, оценке технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений распространяются на обследования, оценку технического состояния и паспортизацию существующих (законченных строительством или реконструированных, эксплуатируемых, выведенных из эксплуатации для реконструкции или капитального ремонта, законсервированных) производственных и складских зданий и сооружений.

Подробнее...

Цей нормативний документ (НД) поширюється на вишукування, проектування, влаштування та приймання грунтових анкерів «Тітан» ( далі анкерів) в дисперсних грунтах при реконструкції портових гідротехнічних споруд. Застосування анкерів «Тітан» не рекомендується в пилувато-глиняних грунтах текучої консистенції, в пухких пісках, в мулах, насипних, біогенних і просідаючих грунтах, а також в зонах інтенсивних техногенних впливів.

Виконання вимог цього НД дозволяє забезпечувати якість і безпечність будівництва при реконструкції портових гідротехнічних споруд різних конструктивних типів, що здійснюється шляхом влаштування попереду існуючих конструкцій шпунтових або інших стінок, для забезпечення стійкості яких застосовують буроін’єкційні анкери.

Подробнее...