Научные работы

В книзі в науково-популярній формі викладено відомості про інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", головні етапи розвитку інституту, який є спадкоємцем ряду попередніх факультетів.

Докладно висвітлено історію кафедр, що входять до складу ІЕЕ, особливості формування спеціальностей та інституту в цілому. Відображено внесок колективу інституту, його керівників та викладачів у розвиток кафедр та інституту, у справі підготовки інженерних та науково-педагогічних кадрів. Наведено відомості про наукові здобутки інституту та його кафедр, становлення й розвиток наукових шкіл та основних наукових напрямів. Подано коротку довідку про окремих випускників, керівників інституту (факультету), кафедр, професорів та ветеранів інституту.

Подробнее...