Публикации

АНОТАЦІЯ: У статті досліджено історію розвитку конструктивно-технологічних рішень, які застосовуються при реконструкції фундаментних систем та розроблено їх сучасну класифікацію. Розроблено блок-схему причинно-наслідкової залежності, що призводять до реконструкції фундаментних систем.


SUMMARY: The article examines the history of design and technological solutions used in the reconstruction of foundation systems and developed their current classification. A block diagram of cause-effect relationships that lead to the 

Подробнее...

АНОТАЦІЯ: У статті досліджено умови ефективного використання конструктивно-технологічних рішень найбільш розповсюджених різновидів реконструкції фундаментних систем.

SUMMARY: Requirementfor the effective use of structurally technological decisions about the most widespread varieties fundamental types’reconstruction are described in this article.

Подробнее...

АНОТАЦІЯ: Розроблено конструкцію протипожежної завіси. Оригінальними є вузли ущільнення конструкції: верхнє примикання, нижнє примикання, бокові примикання, герметизація стиків панелей, а також конструкція газодимозахисту на бокових примиканнях.

SUMMARY: Construction of a fire screen has been developed. The following assemblies for the sealing of the construction are original ones: upper, lower, and side joining elements, sealing of the panel junctions as well as constructions of the element for gas and smoke protection at side joining elements.

Подробнее...

Технологічна карта з свердління кільцевими діамантовими коронками горизонтальних отворів в фундаментах, що підсилюються. / Л. В. Гембарський, В. І. Снісаренко, М.О. Гембарська, - К.: НДІ ПІДЗЕМСПЕЦБУД, 2012. - 36 с.

Подробнее...